Technické prohlídky a revize LPG

Jsme certifikovaným zkušebním místem pro provádění technických kontrol vysokozdvižných vozíků všech značek dle normy ČSN 268805.

Technické kontroly se ze zákona provádějí jednou za 12 měsíců dle Zákoníku práce par. 102, odst. 1 a 3, Zákona č. 309, par. 4 a Zákona o inspekci práce č. 251, par 3. Vyvarujte se vysokým sankcím!

Objednávka technických kontrol na tel.: 569 421 993


Provedeme revizi technického stavu Vašeho vysokozdvižného vozíku s následným odstraněním závad.

Provádíme také revize LPG.

Následně vystavíme certifikát o technické způsobilosti.

button-kontaktujte-nas